Herinschrijven leden

Nieuwe leden

Voor nieuwe leden is er een invulformulier te vinden onder 'Lid worden'.

Huidige leden

De herinschrijving van huidige leden wordt automatisch bevestigd door het lidgeld te storten. Het inschrijvingsgeld per kind bedraagt €50,00. Pas na storting van het lidgeld is de inschrijving volledig. Gezinnen met een UiTPAS betalen €25,00 per kind.
Voor vragen kan je een mailtje sturen naar groepsadmin@zeescoutstoxandria.be.

Storting lidgeld

Lidgeld: €50,00
Rekeningnummer: BE10 7330 0716 5704
Op naam van: Zeescouts Toxandria
Mededeling: "inschrijving" + naam kind(eren)