Een scouts-ongeval! Wat nu?


Iedereen die ingeschreven is,  heeft automatisch een ongevallenverzekering. We hopen natuurlijk dat we deze niet hoeven aan te spreken, maar het kan wel belangrijk zijn om te weten wat te doen bij een scouts-ongeval.

 
Wat is een ongeval?
Er moet sprake zijn van een ‘plotse gebeurtenis’. Een val is bijvoorbeeld een ongeval. Een lange aanslepende ziekte, die op kamp naar boven komt, is dat niet. Ten tweede moet die plotse gebeurtenis leiden tot een ‘aantasting van de lichamelijke gaafheid’: een gebroken been, snijwonde, …  Soms is het moeilijk uit te maken of iets een plotse gebeurtenis is of niet. 

 
Wanneer ben je verzekerd?
De verzekering geldt tijdens elke activiteit die door onze scouts wordt georganiseerd: op zaterdag tijdens de activiteit, het kamp, feesten,… De verzekering geldt ook voor mensen die op weg zijn  naar de activiteit of terug naar huis gaan (op de kortste weg van en naar de scouts).  
 

Wat te doen bij een scoutsongeval?
1. Het aangifteformulier bestaat uit twee delen. Het eerste deel (ongevalsverklaring) wordt ingevuld door de leiding, samen met de ouders en/of het kind. Het tweede deel (de medische diagnose) wordt door de dokter ingevuld.  Dit formulier moet binnen de 8 dagen na het ongeval verzonden worden naar Ethias (Prins Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt).  
2. Na de aangifte krijgen de ouders van de verzekering een melding dat het ongeval werd aangegeven en welk dossiernummer het ongeval gekregen heeft. Dit dossiernummer moet bij verdere briefwisseling vermeld worden. Vanaf nu zullen de ouders (of het slachtoffer zelf) het dossier verder opvolgen.   
3. De ouders betalen altijd zelf eerst de kosten bij de dokter, kliniek of apotheek. Als je aangesloten bent bij een mutualiteit, laat je je eerst door hen uitbetalen. Vervolgens stuur je het borderel van de mutualiteit (een formulier waarop aangegeven stat hoeveel de mutualiteit terugbetaald heeft) evenals de onkostennota’s naar Ethias.  Als er tijdens de activiteit naar de dokter wordt gegaan zal de scouts de kosten voorschieten. Er wordt dan verwacht dat de ouders de kosten overschrijven.   
4. De vergoedingen worden steeds rechtstreeks aan het slachtoffer uitbetaald.   

Wij raadplegen steeds een dokter bij een ernstige kwetsuur. Het kan echter voorvallen dat pas thuis een kwetsuur of de ernst van een kwetsuur wordt vastgesteld. Verwittig dan steeds iemand van de leiding!  
Meer info: www.scoutsengidsenvlaanderen.be/administratie/verzekering