Tegemoetkoming CM

Beste ouders

Zoals enkelen van jullie al weten, kan u een aanvraag doen bij de CM voor een tegemoetkoming van de kampprijs. Dit kan indien u aangesloten bent bij ziekenfonds CM, tot 5 euro per dag met een maximum van 100 euro per jaar. Vraagt u dit graag aan voor vorig scoutskamp? Druk dan het document in bijlage af of vul het in met de computer. Wij ondertekenen het graag. U kan dit zowel afgedrukt afgeven aan de takleiding als doorsturen naar groepsleiding@zeescoutstoxandria.be .
Ook van andere ziekenfondsen mag u dit natuurlijk aan ons bezorgen.

Aanvraagformulier