Werken aan riolering en fietspaden in Slachthuisstraat

Beste leden en ouders,

vanaf maandag 16 maart start Aquafin met een rioleringsproject in de Tieblokkenlaan en Slachthuisstraat. Op hetzelfde moment gaan de fietspaden ook vernieuwd worden. Ze zullen hiervoor in twee fasen werken. Het Frac en omliggende woningen zullen wel altijd bereikbaar blijven via Steenweg Op Gierle.

Fase 1

Deze fase duurt van 16 maart tot eind mei en zal er gewerkt worden aan de fietspaden van de Slachthuisstraat vanaf het kruispunt met de Tieblokkenlaan tot net voor de tweede bocht van de Zierenbosstraat. Hierdoor zal dit stuk voor deze periode een eenrichtingstraat worden richting de Steenweg Op Gierle. Voor de andere richting is er een omleiding via de Muizenvenstraat. Fietsers en voetgangers zullen geen last hebben van de eenrichtingsstraat. 

Fase 2 

Vanaf april zal men beginnen met het heraanleggen van de riolering vanaf de spoorwegovergang in de Tieblokkenlaan en zal zo verschuiven richting de Slachthuisstraat tot aan de Muizenvenstraat. Hier zullen fietsers niet langs kunnen waardoor ze via de Muizenvenstraat richting Koeylenbleuken zullen moeten gaan.

Als de werken aan de riolering het kruispunt van de Tieblokkenlaan en de Slachthuisstraat bereiken, worden de werken in de Slachthuisstraat terug dubbele rijrichting.

 De overige werken voor de aanleg van de fietspaden in de Tieblokkenlaan en Slachthuisstraat en het doortrekken van de fietspaden in de Zierenbosstraat naar de Steenweg Op Gierle en het Spoorwegpad worden in latere fasen aangepakt, hierover zullen we ook tijdig info doorgeven. 

Dankuwel om hier rekening mee te houden.