Over ons

Geschiedenis

Het verhaal van zeescouts Toxandria start in december 1997, onder impuls van Luc Kelders, Gert Bax en Daniël Vanderhaeghen. Met de hulp van het commissariaat Zeescouting kon hun idee concreter worden.

Een eerste hindernis bleek de zoektocht naar een geschikte locatie. Zeescouts hebben namelijk niet enkel een lokaal nodig, maar ook ... water. De regio Turnhout werd uitgekamd, zonder gunstig resultaat. Water vinden was geen probleem, maar de toestemming krijgen om er je activiteiten op te mogen organiseren was een ander paar mouwen. Vervolgens werd in Mol gezocht naar een locatie. Ook daar liep het niet zo vlot, waardoor ook Mol geen optie was.

Nogmaals werd geprobeerd voet aan wal te krijgen in Turnhout. De stad en de plaatselijke zeilclub konden ermee instemmen dat de zeescouts de Melle-vijver (vroegere E3-plas) tot hun actiedomein mochten rekenen. Via de stad zou men de mogelijkheid krijgen om gedurende enkele jaren lokalen van het stedelijk jeugdcentrum "Wollewei" te gebruiken. Op 15 februari 2000 werd de vraag tot opstart voorgelegd aan de districtsraad van Noorderkempen. Daarmee was meteen het startschot gegeven voor zeescouts Toxandria.

En waarom nu "Toxandria"? De Toxandriërs, of Taxandriërs, waren een Germaanse stam die zich in de 1e eeuw na Christus (de nadagen van het Romeinse Rijk) vestigde in het gebied tussen de Schelde en de Maas. Het gebied, wat wij nu als "de Kempen" kennen, kreeg de naam van deze stam, namelijk "Toxandria".